از سال 95 که وارد کار کتاب شدیم همواره این حسرت و غبطه را داشتیم که ای کاش شخصی یا  مرجعی بود که کتاب ها، نویسنده ها، مترجمین و ناشرها را بصورت فنی و به دور از تعصب  و جبهه گیری نقد، بررسی و تحلیل نماید که هر اثر و صاحب اثری اسم و رسم بیهوده پیدا نکند. اما چنین چیزی نبود…

ما دو تا برادر هستیم که این کمبود را در دنیای کتاب احساس کردیم و تصمیم گرفتیم در قالب این سایت کتاب و دنیای بیکران آن را معرفی، نقد و بررسی کنیم.

عمیقا باور داریم و به این نتیجه رسیدیم که هر کتابی ارزش خوانده شدن ندارد و چون مرجعی فنی و بدور از حواشی اقتصادی و مافیایی و کپی برداری های تکراری و خسته کننده و مضحکانه، وجود ندارد که به این موضوعات بصورت فنی و موثق بپردازد در این سایت به این مهم خواهیم پرداخت.

 

در کنار نقد و بررسی کتاب ها به معرفی کتاب ها می پردازیم این که: “چه کتابی بخوانیم؟” ، “چگونه کتاب بخوانیم؟” و “چرا باید کتاب بخوانیم؟” .

به مرور اثبات می کنیم هر کتابی تاکید می کنیم هر کتابی در حیطه داستان قرار میگیرد و دو شکل دیگر داستان را در کنار کتاب، یعنی سینما و موسیقی را به نقد و بررسی میگذاریم: کتاب، فیلم، موسیقی.

درباره ما

من علی سعدی هستم، به همراه برادرم محمد سعدی، تلسبوک را راه اندازی کردیم تا آسمان بیکران کتاب ، این دنیای با شکوه را کاوش کنیم و جای خالی یک مرجع فارسی زبان موثق در حیطه کتاب و کتاب خوانی را در اینترنت پرکنیم.

اسکرول به بالا